Related Posts with Thumbnails

Wednesday, March 10, 2010

SEMUA DIJEMPUT HADIR

Tuesday, March 2, 2010

Dakwah Kampus Menuju Kampus Dakwah..


Sebuah paradigma tentang berfikir yang mesti selalu diingat adalah bahwa berfikir dilakukan dalam rangka untuk direalisasi dalam bentuk amal praktikal dan amalan dilakukan dalam rangka mencapai sesuatu tujuan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan dakwah kampus, maka setiap aktivis dakwah kampus mesti berpegang pada paradigma seperti ini. tegasnya, harus ada suatu tujuan yang ditanamkan didalam jiwa setiap aktivis bilamana terjun ke kancah dakwah kampus.

Dalam tulisan ini, ingin diingatkan kepada para aktivis tentang satu misi penting yang masih kerapkali terlupakan. Yakni menjadikan kampus sebagai tapak dakwah bagi umat Islam.kegiatan dakwah kampus harus diproses untuk menjadikan kampus dikenali sebagai kampus dakwah.

ini mungkin anatara gambaran dari sebuah kampus untuk dikatakan sebagai Kampus Dakwah:

1- Sentiasa menyajikan program-program dakwah kepada kelompok-kelompok dakwah di kalangan mahasiswa, baik formal mauhupun informal. Baik didalam kampus mahupun luar kampus.

2- Tingginya nilai inisiatif kegiatan dakwah di kampus tersebut dengan berbagai bentuk program.

3- Produk-produk dakwah kampus dapat memberi kesan dan pengaruh jika berada diluar kampus bertemu masyarakat awam. contohnya seperti mengadakan program, beri ceramah, sumbangan idea, penulisan dan sebagainya.terasa

4- Hampir seluruh elemen kakitangan akademik terlibat dalam sebagian besar agenda dakwah kampus. kerjasama dengan pensyarah dan pentabdiran.

5- menyediakan aktivis dakwah yang sentiasa bersedia pada bila-bila masa untuk turun ke medan masyrakat berhubung dengan aktiviti dakwah.

6- wujudnya suasana keilmuan diseluruh pelusuk kampus khususnya berhubung keagamaan. masjid dan surau-surau sebagai medan pertemuan.

Ini cuma sebahgian pandangan, dan langkah dan strtegi masih bnyak boleh di fikirkan.

Saya ucapkan tahniah kepada Ikatan Studi Islam (ISIUKM) dengan pelancaran Jentera Amali Dakwah (JAD) baru-baru ini, ini diharapkan memberikan sinar yang lebih gemilang dalam usaha mengerakkan dakwah kampus. saya juga merasakan strategi yang direncanakan juga semakin menarik dan tersusun.

Kesungguhan dalam menjadikan kampus ini sebagai kampus dakwah adalah penting,supaya terbentuknya biah solehah yang diidamkan selama ini. Ada cita-cita besar untuk mewujudkan kampus Islami.

Di hadapan kita sekarang sedang terbentang pahala yang begitu luas yang hanya diperuntukkan bagi aktivis dakwah. Mari kita bersegera meraih ganjaran itu. Mari kita pasang kuda-kuda untuk bersiap menyelusurinya agar terbentuknya kampus dakwah. ini kerana kita hanya punyai dua pilihan sahaja, kita hidup dalam lingkungan kampus yang memusuhi dakwah atau kampus yang mendampingi dakwah.

Forum Semasa GAMIS

Modified by Blogger Tutorial

warna-warna pencerahan ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP